top of page
Markiser

Ulovlig markedsføring – et økende problem.

 

Ikke la deg lure av «30% rabatt», av «Gratis motor og fjernkontroll», av «Vinterkupp», «Vårkupp» og så videre. Et kjennetegn ved deler av solskjermingsbransjen er annonsering med omfattende rabatter eller enkelte «gratis»-produkter. Vi kan dokumentere at mange kjører sammenhengende rabattkampanje store deler av året eller hele året.

Er dette ærlige priser og ærlig handel? Er prisene reelt satt ned i en tidsbegrenset periode eller er det fastprisen som ulovlig markedsføres som rabatt? Dette kan du lett sjekke selv. Les også hva Solskjermingsforbundet i og Forbrukerrådet sier om dette – se nederst på siden.

VIKTIG: I følge Forbrukerombudet er rabatt utover 4 uker å regne som FASTPRIS og det er ULOVLIG å markedsføre fastpris som RABATT, fordi det kan villede kunden til å foreta disposisjoner som de ellers ikke ville gjort.

Det kan være lurt å sjekke avisannonser og nettsider etter 4 uker, for å se om om samme bedrift fortsatt har rabattkampanjen gående. I så fall er det fastprisen som ulovlig markedsføres som rabatt.

 

Flere kunder forteller oss at pristilbudet fra Hilmar Hammerhei as, uten noen rabatter, har tilnærmet lik sluttpris som konkurrerende pristilbud med f.eks. «30% rabatt». Dette er oppsiktsvekkende ettersom vi ikke er billigst i bransjen. Hilmar Hammerhei as satser kun på kvalitet. Vi ønsker ikke å sverte konkurrenter og nevner derfor ingen navn. Du som kunde kan nå undersøke dette selv.

Samme pris før og etter rabatt. Her en omtale på sosiale medier. Se hva som skjedde da en person bad en kjent bedrift om et nytt tilbud; etter at de annonserte med "GRATIS Somfy motor og fjernkontroll" (firmanavnet er fjernet).

I denne kommentaren på Facebook føler kunden seg lurt. Dette er lite tillitsvekkende og et eksempel på det vi beskriver ovenfor. Vi er ikke tilhenger av en slik praksis. Hos oss skal du alltid være trygg på at du får ærlige priser. Vi ønsker en ærlig handel for deg som forbruker.

 

Norges Solskjermingsforbund om rabattkjøret:
«Økende, useriøst, urealistisk og skadelig for bransjen»


Som styremedlem 2013 og 2014 tok Hilmar Hammerhei AS opp denne saken i Solskjermingsforbundet, hvor de fleste seriøse bedrifter i bransjen er medlemmer. Under årsmøtet og Solskjermingsdagene i januar 2015 ble saken satt på agendaen og en jurist fra Norges Bedriftsforbund redegjorde for "MARKEDSFØRINGSLOVEN og grensene for tilbud, rabatter og andre salgsfremmende tiltak". Videre ble temaet behandlet i styremøte i Solskjermingsforbundet 20. april 2015. Styret gav denne uttalelsen i sitt referat til alle medlemmer:


«Rabattkjøret i bransjen: Styret mener rabattilbudet er økende, useriøst, urealistisk og skadelig for bransjen. En rekke eksempler viser at rabattert pris ikke er billigere enn priser uten rabatt. Styret har dialog med Forbrukerombudet. Styret vil informere medlemmer og kunder: Oppfordre medlemmer til å satse på andre tiltak enn rabatt og oppfordre kunden til å se på sluttsummen i stedet for rabattsatsen.»

Forbrukerombudet skriver:
«Salgsmarkedsføring som angir at det f.eks kan oppnås rabatt «inntil 30%», uten å angi nærmere hvilke priser det sammenlignes med, skaper umiddelbart et inntrykk hos forbrukere om at de får et prisavslag på 30% i forhold til den pris varen ble solgt for i perioden før kampanjen startet.

Her er utdrag fra "Forbrukerombudets veiledning for prismarkedsføring":

Reell førpris.

Ved salgsmarkedsføring må prisene være nedsatt i forhold til egen førpris.

Utgangspunktet er at det må kunne dokumenteres at den samme ytelsen har blitt solgt i et visst antall, til førprisen, i den forretningen markedsføringstiltaket gjelder, i perioden like før salget.

Dokumentasjon for salg til førprisen de siste 6 ukene før salget er tilstrekkelig til å oppfylle de kravene som stilles. Priser som er eldre enn dette vil i utgangspunktet ikke kunne benyttes.

Gratis påstander: ”Gratis”, ”vederlagsfritt”, ”uten betaling” og lignende uttrykk må ikke

benyttes i markedsføringen dersom gratisytelsen er betinget av kjøp av andre ytelser for å oppnå gratisytelsen.

 

Hvordan prisopplysninger skal gis:
Dersom det gis priseksempler i markedsføringen, må disse være representative. Det vil anses som villedende hvis priseksempelet kun gjelder et begrenset antall av de ytelsene man markedsfører, eller hvis eksemplelet kun er aktuelt for et fåtall av kundene, for eksempel fordi det bygger på forutsetninger de fleste kundene ikke vil være interessert i eller ikke kan oppfylle.  

Del gjerne denne saken.

Kontakt oss for gratis befaring. Dag/kveld.

Success! Message received.

bottom of page